כלים של משתמש

כלים של אתר


ביטוי-עצמי_רדיקלי

ביטוי-עצמי רדיקלי

ביטוי-עצמי רדיקלי (באנגלית: Radical Self-expression) הינו אחד העקרונות מבין עשרת העקרונות.

נוסח בעברית

ביטוי עצמי רדיקלי נובע מתוך הייחודיות של הפרט. איש מלבדו ומלבד הקבוצה עמה הוא משתף פעולה אינו יכול לקבוע את תוכן הביטוי העצמי. ביטוי זה מוצע כמתנה עבור אחרים. ברוח זו, על מעניק המתנה לכבד גם את זכויותיו וחירויותיו של הנמען.

נוסח באנגלית

Radical self-expression arises from the unique gifts of the individual. No one other than the individual or a collaborating group can determine its content. It is offered as a gift to others. In this spirit, the giver should respect the rights and liberties of the recipient

פרשנות והסברים

ביטוי-עצמי_רדיקלי.txt · מועד השינוי האחרון: 2015/04/16 12:42 (עריכה חיצונית)