כלים של משתמש

כלים של אתר


רדיקלי

רדיקלי

רדיקלי (באנגלית: Radical) הוא מושג שכיח בתרבות הברנרית, שאף מופיע בשלושה מעשרת העקרונות שמובילים אותה.

הגדרה

למילה “רדיקלי” יש שתי משמעויות מרכזיות:

1. מוחלט

יסודי, עקרוני, בסיסי, מצוי בשורש העניין, בעל חשיבות, מהווה מקור או נובע ממנו, פונדמנטלי, קשור לטבע הדברים, מקיף, רב-השפעה ומרחיק-לכת.

2. קיצוני

שונה משמעותית מהמקובל/המסורתי/הנורמטיבי, בלתי-רגיל, לא-קונבנציונאלי.

מידת ה'קיצוניות' וקווי הגבול שלה (בביטוי עצמי, למשל), נקבעים ע“י הפרט, כפי שנכון עבורו, בנאמנות מלאה לרצונות הטבעיים שלו. אין 'חובה' להיות קיצוניים, יש מרחב שמאפשר קיצוניות.

עקרונות הכוללים את המושג

רדיקלי.txt · מועד השינוי האחרון: 2015/10/07 15:26 על ידי odedraz